Mats Døving

Lege og Tannlege

Mats Døving er utdannet lege (2013) og tannlege ved Universitetet i Oslo (2021). Han er lege i spesialisering i Maxillofacial kirurgi ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål (siden 2017). Han forsker ved Oslo Universitetssykehus.