Kjersti Nesheim Jensen

Klinikkleder og tannpleier

Kjersti ble utdannet i Oslo i 1993, og jobber mest med administrative oppgaver. Hun har vært ved vår klinikk siden 1999, og hjelper deg gjerne med praktiske spørsmål.